Florence Mosnier

Florence Mosnier

IPPAG Cooperative | Szwajcaria

Całe IPPAG wraz z 30 firmami członkowskimi jest podekscytowane, widząc, że PROMO SHOW ambitnie rozszerza swój rozmiar i zakres. Organizatorzy kładą ogromny nacisk na jakość (starannie dobrani i wiarygodni dostawcy), jak i ilość (przy różnych możliwościach bezpośredniego pozyskiwania). Rozwój targów PROMO SHOW jest bardzo cenny dla IPPAG.