Jacek Wrodarczyk

Jacek Wrodarczyk

Po bardzo udanych targach PROMO SHOW 2022 z niecierpliwością czekamy już na edycję 2023! Liczymy, że zmiana miejsca, a tym samym większe możliwości dla nas jako wystawców, ale także dla odwiedzających, przyczynią się do jeszcze większej atrakcyjności imprezy. Wierzymy, że dzięki doskonałej organizacji, której doświadczaliśmy w przeszłości, targi mimo wszystko zachowają kameralny charakter, będąc przestrzenią do spotkań i rozmów. Już dziś wiemy, że nasza oferta na targach 2023 mocno wzbogaci się o eko-nowości, których tak chętnie szukają klienci.  Czekamy zatem na kolejną edycję, zarówno na część oficjalną jak i tę mniej formalną, która też jest niezaprzeczalną wartością PROMO SHOW.