Mr. Cagri Ilbey

Mr. Cagri Ilbey

ADORE PEN | Czechy

Uważamy, że możliwość zaprezentowania się na PROMO SHOW jest szansą na bycie częścią rynku w Europie Środkowej i pokazanie pełnego zakresu naszych usług, w tym nowości na rynku.

Na PROMO SHOW spotyka się wiele osób, które chcą nawiązać nowe relacje biznesowe lub utrwalić te już istniejące.

Dziękujemy organizatorom za wybraną lokalizację i szybką reakcję na prośby, jesteśmy usatysfakcjonowani pomyślnym przebiegiem wydarzenia. Z niecierpliwością czekamy na PROMO SHOW 2025.